☰ Menu
PUP Wąbrzeźno
Herb PUP Wąbrzeźno

Środa 17.07.2019

zaawansowane

Regulamin organizacyjny

 

 

UCHWAŁA  NR 140/135/09

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
 z dnia 15.12.2009 r.
 
 
   w sprawie  regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie
 
 
 
Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje:
 
 
 § 1.  Uchwala się regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy
                     w Wąbrzeźnie, stanowiący załącznik do uchwały .
 
§ 2.  Uchwała  wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą 
                    od   1 stycznia 2010  r.
 
§ 3. Traci moc uchwała nr 51/42/08 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
                   z dnia 10 stycznia  2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego 
                   Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie.
 
 
 
 Podpisy członków Zarządu :                                 
 
1. Krzysztof   Maćkiewicz - Starosta                                                              
 2. Benedykt  Dudek 
3. Andrzej  Ramlau

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Powiatowego Urzędu  Pracy

w Wąbrzeźnie

 

 

Wytworzył:
/Przekazała Bożena Grochowalska
Udostępnił:
M Jabłońska
(2005-02-14 09:18:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Marlena MUZALEWSKA
(2011-07-21 11:47:24)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X