☰ Menu
PUP Wąbrzeźno
Herb PUP Wąbrzeźno

Środa 17.07.2019

zaawansowane

STATUT

 

 

Uchwała Nr XXXVII/157/2006

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 26 czerwca 2006 roku

 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy

w Wąbrzeźnie

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1

 

Uchawala się Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§3

 

Uchawała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Adam Puchała

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z art. 33 b, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie będący jednostką organizacyjną powiatu współtworzy administrację zespoloną powiatu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracyw Wąbrzeźnie jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W świetle powyższego, mając na uwadze art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), który stanowi, że jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej, podjęcie uchwały przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie jest uzasadnione.

 

 

Przewodniczący Rady

mgr Adam Puchała

 

Załącznik

do uchwały Nr XXXVII/157/2006

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 26 czerwca 2006 roku

STATUT

Powiatowego Urzędu Pracy

w Wąbrzeźnie

 

Wytworzył:
/Wprowadziła mgr Marlena Muzalewska
Udostępnił:
Marlena MUZALEWSKA
(2006-07-05 11:39:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marlena MUZALEWSKA
(2009-07-13 11:24:46)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X